Katinkontit turhalle laitoshoidolle

Palvelukoti on hyvä vaihtoehto ihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa eivätkä jostain syystä joko tilapäisesti tai pysyvästi voi asua yksin. Näitä voivat olla joko psyykkiset tai fyysiset syyt.  Toivolanrannan palvelukodit ovat korkeatasoisia sekä toiminnaltaan että palveluiltaan. Palvelukodit tarjoavat:

  • lyhyt- ja pitkäaikaista virikkeellistä ja kuntouttavaa asumispalvelua kodinomaisissa olosuhteissa
  • intervallihoitoa
  • tukiasuntopalvelua
  • päivätoimintaa
  • kotisairaanhoito- ja kotipalvelua

Toivolanrannan palvelukodit ovat jatkuvassa yhteistyössä sekä omaisten, ystävien, kuin myös ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.